DVD VARAŽDIN


Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor

treća vodna hladi fasadu ugroženog objekta, kako se požar ne bi prenio na pumpu sa gorivom.

Linkovi

Web by eSENTIO