DVD VARAŽDIN


Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor

Tijekom  mjeseca srpnja i kolovoza 2010. godine operativni članovi DVD-a Varaždin izvršili su pregled hidranata na području svog djelovanja.


Pregled su obavljali: Marko Pukšić, Goran Kušenić, Vjeran Lončar, Danijel Pomper, Matija Pukšić, Jurica Buden, Ivan Cepanec, Jurica Dukarić, Matija Poljak, Damir Brezovec i Miroslav Časek.


Pregledano je ukupno 440 hidranata na 459 adresa u 113 ulica centra grada i istočnim i zapadnim dijelovima grada.
Zabilježen je manji broj neispravnih hidranata u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat dobre suradnje s Varkomom kojem se izvješća o pregledu hidranata redovno dostavljaju.
 

Linkovi

Web by eSENTIO