Nemojte započeti sa gašenjem ako:

• ne znate što gori,

• se vatra ubrzano širi,

• nemate adekvatnu opremu za gašenje,

• ako nemate moguænost odstupanja pred vatrom,

• ako bi vatra mogla blokirati vaš smjer evakuacije,

• ako postoji moguænost trovanja toksiènim plinovima,

• ako Vam vaš instinkt kaže da to ne napravite

Linkovi

Web by eSENTIO