DVD VARAŽDIN


Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor

Tradicionalno DVD-i iz sastava Gradske Vatrogasne Zajednice Varaždin, održavaju bodovanje aktivnosti društava u protekloj godini, koje pak služi kao osnova Predsjedništvu GVZ za raspodjelu varijabilnog dijela financijskih sredstava u tekućoj godini. Naime sva dobrovoljna vatrogasna društva od GVZ dobivaju fiksni dio troškova (usluge registracije vozila, premije osiguranja, energenti, troškovi komunalija, liječnički pregled i premija osiguranja za 10 operativnih članova društva).

Varijabilni dio dijeli se DVD-ima prema "Pravilniku o vrednovanju i financiranju DVD-a.

Komisija od tri člana, obilazi Društva i vrši bodovanje, a boduje se: Članstvo (prisutno), stručna osposobljenost članstva, školovanje i osposobljavanje, učešća na natjecanjima, organizacija natjecanja, intervencije, javne vježbe, ispravnost i urednost opreme i prostorija, preventivna djelatnost, udio u samofinanciranju, zakonska i normativna usklađenost, komunikacija sa GVZ, ŽVZ i HVZ. (Ovo su samo naslovi tema koje se analitički dijele na segmente koji se boduju).

Prema osvojenim bodovima dolazi se do rang liste Društava, koja pak služi  Predsjedništvu GVZ, da objektivnije, (prema aktivnosti i radu) donese ocjenu o varijabilnom dijelu financijskih sredstava, kao nagradu Društvu za aktivnosti u protekloj godini.

altalt

Na slikama dio članstva DVD" 1.hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu " postrojen prilikom ocjenjivanja i bodovanja 09.02.2013. god.

Više slika u galeriji

Linkovi

Web by eSENTIO